Groeien naar de toekomst

Werken en spelen in balans

Welkom op de website van de Anne Frankschool. Bezoek ook onze Facebook pagina

Wij zijn een school in de wijk Hoogkerk, waar wij u van harte welkom heten!

Wij dagen onze leerlingen uit om zich te ontplooien, eigenaarschap te ontwikkelen, vertrouwen te hebben in zichzelf en in de ander.

We bieden innovatief en kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een veilige schoolomgeving.

Onze kernwaarden:

  • Vertrouwen
  • Authenticiteit
  • Ontwikkelen
  • Eerlijkheid
  • Doorzetten

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen & Sport.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 Vreedzame school

De Vreedzame school is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 

De kracht van kinderen staat centraal. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school. De Vreedzame School draagt bij aan een verandering van de school- en klascultuur. Leerlingen leren meedenken en verantwoordelijkheid nemen als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.