MR

Medezeggenschapsraad

De MR is het orgaan in de school dat bedoeld is voor medezeggenschap en inspraak. Er zitten zowel personeelsleden als ouders in de raad. Dit jaar zullen dat zijn: 

 Oudergeleding:       Personeelsgeleding: 

Mw. E. Rijkens           Mw. G. Wijsbeek 

Mw. N. Meinen         Mw. M. Terpstra 

Mw. Y. Kolkena        Mw. C. Jorritsma

e-mail adres: mr.annefrank@vcog.nl