Missie en Visie

Visie

Vanuit een christelijke identiteit een leef- en leeromgeving creëren in onze veranderende maatschappij, waarin ieder kind zich in een veilige schoolomgeving ontwikkelt tot een evenwichtig persoon. 

Missie

Wij dagen onze leerlingen uit:  
– zich te ontplooien; 
 eigenaarschap te ontwikkelen; 
– vertrouwen te hebben in zichzelf en in de ander.  
– We bieden innovatief en kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een veilige schoolomgeving.  Wij besteden expliciet aandacht aan onze christelijke identiteit.