Werkwijze

Digitaal werken

De ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel. Onze leerlingen weten vaak beter hoe ze met de nieuwste elektronica en online diensten moeten omgaan dan volwassenen. Om deze ontwikkelingen te kunnen benutten besteden wij veel aandacht aan inzet van digitale middelen in ons onderwijs. Zo werken we vanaf groep 4 met de digitale methode Snappet. In de groepen 4 t/m 6 werken de leerlingen op tablets, in de groepen 7 en 8 op Chromebooks

Groep 1, 2 en 3 

In de groepen 1, 2 en 3 wordt gewerkt volgens het principe van basisontwikkeling. We werken niet vanuit methodes maar stimuleren en activeren de ontwikkeling. Groep 3 volgt hun eigen lees- en rekenmethode maar werkt daarnaast ook op hun eigen niveau met de thema’s. De kinderen wordt geleerd om zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee bezig te zijn. Er worden thema’s aangeboden waarin alle vakgebieden verweven zitten: kring/gespreksactiviteiten, lees/schrijfactiviteiten, rekenen/wiskundeactiviteiten, ontdekken en onderzoeken, spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten. Kinderen in deze groepen leren door middel van het spel. In de groepen worden daarom bij elk thema bijpassende hoeken gemaakt waar de kinderen kunnen spelen en werken. Hier kunnen ze de pas verworven informatie weer laten zien in hun spel en leren van elkaar. Zie voor meer informatie het nieuwsboekje ‘Het jonge kind’. 

Zelfstandig werken

Wij willen op school rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Zelfstandig werken is daarbij een belangrijke voorwaarde. Door zelfstandig werken te bevorderen, heb je als leerkracht meer gelegenheid om aan zorgverbreding te doen. Er ontstaan mogelijkheden tot differentiatie naar instructie, naar tempo en omvang van de taak en naar verwerkingsdiepte. Een belangrijk gegeven van het zelfstandig werken is het principe van de uitgestelde aandacht. Door dit middel wordt het de leerkracht mogelijk gemaakt meer aandacht te geven aan de individuele leerling, die daardoor meer uitdaging of ondersteuning kan krijgen.