Samenwerking

Met de zorg voor de kinderen werkt de Anne Frankschool samen met verschillende instanties en verbanden

.

Peuterspeelzaal De Smurf (Kids First)

In onze school is peuterspeelzaal De Smurf gevestigd. In overleg met de betrokken begeleidsters en leerkrachten is het mogelijk dat peuters wat eerder al ‘proefdraaien’ in de kleutergroep. Wij werken ook samen met andere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Hoogkerk en Groningen.

 

BSO Kruimeltje

Buitenschoolse Opvang (BSO) Kruimeltje is in onze school gevestigd. 

Vensterschool

De Anne Frankschool maakt deel uit van de Vensterschool Hoogkerk, waar een aantal basisscholen en kinderopvangorganisaties met elkaar samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen. Het gaat dan om bijvoorbeeld sport, schooltuintjes, naschoolse activiteiten etc.

 

Bslim

Bslim is een gemeentelijk samenwerkingsverband dat tot doel heeft een gezonde levensstijl onder kinderen te bevorderen.

We streven daarbij naar de volgende resultaten: 

  • Laagdrempelig naschools sportaanbod/sportinstuif voor diverse leeftijdsgroepen in de eigen wijk, in samenwerking met sportverenigingen.
  • Promotie van bewegen, sporten, fair-play en gezonde voeding maakt onderdeel uit van het bewegingsaanbod.
  • De samenwerking met sportverenigingen leidt tot versterking met de schoolvereniging.
  • Kinderen met een motorische beperking, krijgen een aanbod tot een MRT-traject (Motorisch Remedial Teaching).
  • Meer informatie kunt u vinden op http://www.bslim.nl/hoogkerk.

 

Jeugd- en jongerenwerk Hoogkerk

Check 050